Kategorie

Fotowoltaika dla domu

Przejdź do oferty >

Fotowoltaika dla firmy

Czytaj dalej >

Fotowoltaika dla rolnictwa

Czytaj dalej >

Pompy ciepła

Czytaj dalej >

Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej – kiedy jest możliwa?

kwi 29, 2022 | Blog

Instalacje fotowoltaiczne to ostatnimi laty najprędzej rozwijająca się gałąź energetyczna. Słońce stanowi niewyczerpalne źródło energii, co sprawia, że w systemy PV inwestują nie tylko osoby prywatne, lecz również firmy. W przypadku przedsiębiorców, wysokość inwestycji jest znacznie wyższa i stanowi środki trwałe. Kiedy panele fotowoltaiczne podlegają odpisowi amortyzacyjnemu?

Amortyzacja kosztem uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodów należą wszystkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki takie muszą obiektywnie wiązać się z uzyskaniem przychodów z danego źródła. Według przepisów, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych kosztów, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast ich poniesienie musi wpływać na wysokość przychodu, pozwala zachować lub zabezpiecza źródła przychodów. Koszty uzyskania przychodów mogą stanowić odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Przepisy dotyczące amortyzacji

Zgodnie z przepisami dotyczącymi amortyzacji środków trwałych, niematerialnych oraz prawnych, zawartymi od art. 22a do art. 22m ustawy o PIT, amortyzacji podlegają nabyte, wytworzone przez podatnika w zakresie własnym, zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • obiekty, budynki oraz lokale, które stanowią odrębną własność
  • maszyny, środki transportu oraz urządzenia
  • inne przedmioty, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż 12 miesięcy, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, które są określane jako środki trwałe.

Kiedy można rozliczyć amortyzację paneli fotowoltaicznych?

Odpisy amortyzacyjne mogą zostać wykonane od pierwszego miesiąca po tym, w którym środek trwały, wartość niematerialna lub prawna, została wprowadzona do wykazu do końca miesiąca, w którym:

  • suma odpisów amortyzacyjnych jest zrównana z ich początkową wartością oraz obejmuje odpisy, które według z art. 23 ust. 1 nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów
  • postawiono je w stan likwidacji
  • zostały zbyte lub stwierdzono ich niedobór

Na czym polega amortyzacja jednorazowa?

Zgodnie z art. 22h ust. 2 ww. ustawy, podatnicy z zastrzeżeniem art. 22l i 22ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji, określonej w art. 22i-22k dla środków trwałych, ale przed rozpoczęciem amortyzacji. Jedną z wybieranych metod jest tzw. amortyzacja jednorazowa. Zgodnie z art. 22k ust. 7 ww. ustawy, w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz mali podatnicy, mogą skorzystać z odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji – poza samochodami osobowymi. Odpis może zostać dokonany w tym samym roku podatkowym, w którym środki trwałe, wartości niematerialne oraz prawne w kwocie, która  jest niższa w roku podatkowym niż równowartość 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast  zgodnie z art. 22k ust. 9 ww. ustawy przy określaniu limitu zgodnie z ust. 7, nie uwzględnia się wartość początkowej środków trwałych, która nie przekracza 10 000 zł wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3.

Amortyzacja jednorazowa dla małych podatników

Status ,,małego podatnika” określają  przepisy w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, nie przekroczyła  w poprzednim roku podatkowym kwoty, która jest wyrażona w złotych i stanowi równowartość 2 000 000 euro. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, kwota obejmuje również przychód ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy. Kurs euro jest przeliczany zgodnie ze średnim kursem waluty Narodowego Banku Polskiego, na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Podatnicy mogą dokonać jednorazowej amortyzacji instalacji fotowoltaicznej, jeśli spełniają warunki zawarte w ustawach, które przedstawiliśmy w artykule. Trzeba pamiętać, że jeśli kwota inwestycji w system PV przekroczyła 50 000 euro, nie można dokonać jednorazowej amortyzacji.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *