Kategorie

Fotowoltaika dla domu

Przejdź do oferty >

Fotowoltaika dla firmy

Czytaj dalej >

Fotowoltaika dla rolnictwa

Czytaj dalej >

Pompy ciepła

Czytaj dalej >

Co oznaczają nowe zasady rozliczeń dla przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych?

cze 21, 2021 | Blog

Rynek fotowoltaiki w Polsce opiera się głównie na mikroinstalacjach fotowoltaicznych, które przyczyniły się do wzrostu zatrudnienia w małych i średnich firmach. Większa opłacalność produkcji zwiększyła wpływy z podatków do Skarbu Państwa. Już ponad 5 mln właścicieli gospodarstw domowych korzysta z energii elektrycznej produkowanej za pomocą modułów PV. Na decyzje o takiej inwestycji w znacznym stopniu wpłynął system upustów. Oznacza to, że prosument mógł korzystać przez cały rok z nadmiaru energii, kumulowanego przez operatora sieci. Co oznacza zmiana ustawy o OZE dla przyszłych posiadaczy instalacji fotowoltaicznych?

Krótki okres na dostosowanie się do przepisów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2 czerwca 2021 r. przedstawiło propozycję nowelizacji ustawy – prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada, że od  1 stycznia 2022 roku obecne zasady dotyczące upustów zostaną zmienione. Twórcy projektu powołują się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dn. 5 czerwca 2019 r., dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Nowelizacja ustawy sprawi, że po 31 grudnia 2023 r. energia przesłana do sieci operatora i zużyta nie będzie rozliczana osobno. Nowe przepisy wpłyną także na opłacalność produkcji energii elektrycznej w instalacjach PV.

Zmiany przepisów a opłacalność produkcji prądu

Przedstawiciele branży fotowoltaicznej proponują, aby właściciele nieruchomości, którzy zostaną prosumentami do 31.12.2023 mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach upustów przez okres trwania umowy z energetyką. Jest to jednak apel zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. Obecnie prosument za każdy odprowadzony 1 kW do sieci publicznej może pobrać 0,8 kW w okresie, gdy instalacja PV osiąga niską wydajność ze względu na brak nasłonecznienia. Branża fotowoltaiki postuluje za 2 – letnim okresem przejściowym To pozwoli przyszłym prosumentom dostosować się do nowych przepisów , opartych na kupnie i sprzedaży energii elektrycznej.

Zmiana w przepisach może wpłynąć na cały rynek fotowoltaiki w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, aż 3/4 właścicieli domów wyraziło chęć na inwestycję w instalację PV, w okresie 2 lat. Zmiany w przepisach mogą spowodować, że w drugim półroczu 2021 nastąpi drastyczny wzrost montażu mikroinstalacji, aby zdążyć jeszcze przed zmianą ustawy i mieć możliwość rozliczać się w aktualnym systemie prosumenckim.

Nowe przepisy dotyczących sprzedaży i zakupu energii elektrycznej niosą za sobą szereg zmian, zwłaszcza dla przyszłych prosumentów. Obecnie propozycja nowych przepisów znajduje się w fazie projektu, dlatego wielu właścicielu gospodarstw domowych i rolnych już decyduje się na inwestycję w fotowoltaikę.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *