Kategorie

Fotowoltaika dla domu

Przejdź do oferty >

Fotowoltaika dla firmy

Czytaj dalej >

Fotowoltaika dla rolnictwa

Czytaj dalej >

Pompy ciepła

Czytaj dalej >

Co zrobić, aby inwestycja w fotowoltaikę po 1 kwietnia była opłacalna?

kwi 1, 2022 | Blog

Nowy system rozliczeń między prosumentem a operatorem sieci, nasuwa wiele pytań. Od 1 kwietnia obowiązuje net – billing. Przedsiębiorcy, którzy odpowiednio wcześnie podjęli działania związane z inwestycją w fotowoltaikę, mogą korzystać z poprzedniego systemu upustów przez 15 lat. Co natomiast można zrobić, aby produkcja prądu na potrzeby firmy nadal była opłacalna?

Dotychczasowe systemy rozliczeń

Od 2016 roku w Polsce stosowany był system bezgotówkowych rozliczeń energii elektrycznej. Nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, były przesyłane do sieci operatora. Najwięcej energii elektrycznej powstaje w okresie letnim, w związku z najintensywniejszym nasłonecznieniem modułów. Z kolei w okresie zimowym, prosument może pobrać i wykorzystać energię do zasilania instalacji w firmie. Rozlicza się w okresie rocznym lub krótszym – z zależności od umowy, którą zawarł ze sprzedawcą energii. System upustów wyglądał następująco:

• Dla instalacji o mocy do 10 kW – za 1 kWh oddaną do sieci, prosument mógł odebrać 0,8 kWh, czyli 80% wygenerowanych nadwyżek

• Dla instalacji o mocy powyżej 10 kW – za 1 kWh oddaną do sieci, prosument mógł odebrać 0,7 kWh, czyli 70% wygenerowanych nadwyżek

Taka forma upustów była zagwarantowana przez 15 lat, ale od 1 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy – o czym już wielokrotnie wspominaliśmy. Przedsiębiorcy, którzy wcześnie podjęli działania związane z inwestycją w system PV do 31.03.2022 roku, nadal będą rozliczać się na starych zasadach.

Net-billing – czyli nowy system upustów

Nowy system rozliczeń jest mniej korzystny dla prosumentów. Nadwyżki energii będą kupowane przez operatora po cenach zgodnych z wartością rynkową – notowaniami energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego. Każdy prosument będzie posiadał konto, z tzw. depozytem prosumenckim. Depozyt to inaczej wartość środków, które będą przysługiwać prosumentowi za energię elektryczną, wprowadzoną do sieci. Natomiast za pobraną, zapłaci cenę według stawek operatora. Okres skorzystania z depozytu to 12 miesięcy. Niewykorzystana część zasobów energii, zostanie przesłana prosumentowi do końca 13 miesiąca rozliczeniowego. Co mogą zrobić przedsiębiorcy, aby rozliczać się z operatorem sieci na korzystnych warunkach?

Przedsiębiorcy mogą negocjować warunki rozliczeń

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, może negocjować warunki rozliczeń z operatorem sieci. Wygenerowane nadwyżki energii elektrycznej, będzie mógł kupować i sprzedawać – zgodnie z warunkami umowy. Stałe ceny będą obowiązywały najczęściej przez 12 miesięcy. Drugą opcją, z której może skorzystać przedsiębiorca jest  rozliczanie się zgodnie z cenami godzinowymi z Towarowej Giełdy Energii. To pozwoli pobrać oraz sprzedać nadwyżki energii po cenach godzinowych RDN (Rynek Dnia Następnego). W takim systemie rozliczeń, nadwyżki zostaną wprowadzone do sieci w godzinach, gdy cena jest statystycznie wyższa. Natomiast prosument może ją pobrać, po statystycznie niższej cenie.

Energia elektryczna we wszystkich systemach rozliczeń będzie sprzedawana po niższej cenie niż ta kupowana od operatora sieci. Na wyższą cenę składa się kilka czynników, t.j.podatek akcyzowy od pobranej ilości energii oraz koszty, związane ze świadectwami pochodzenia. Warto podkreślić, że w poprzednim systemie rozliczeń, podatek akcyzowy nie istniał.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *