Kategorie

Fotowoltaika dla domu

Przejdź do oferty >

Fotowoltaika dla firmy

Czytaj dalej >

Fotowoltaika dla rolnictwa

Czytaj dalej >

Pompy ciepła

Czytaj dalej >

Jak zmieni się opłata mocowa dla firm w 2021 r?

gru 30, 2020 | Blog

W 2017 r. została zatwierdzona ustawa dotycząca mocy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego – stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Jednak do końca 2020 r. opłata wynosiła 0 zł. Natomiast w 2021 r. sytuacja wielu firm może drastycznie się zmienić, szczególnie tych w których energia elektryczna ma znaczący udział w koszcie wytworzenia produktu.

Czym jest opłata mocowa?

W okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, elektrownie mogą nie być w stanie wyprodukować dostatecznej ilości. Muszą tworzyć elastyczne rezerwy w celu zapewnienia stałych dostaw prądu do odbiorców. Na ten cel pobierana jest opłata mocowa, która spowoduje wzrost rachunków za prąd. Ma to być element zachęty dla przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną do inwestycji w dynamiczne źródła energii elektrycznej – wysokosprawna kogeneracja, turbiny gazowe, etc. Ustawa z 2017 r. ma zapewnić stałe dostawy, zwiększyć stabilność cen energii oraz pozwolić wygospodarować środki na modernizacje elektrowni. Do 1 października 2020 r. obowiązywał okres przejściowy jej wprowadzenia. Natomiast ostatecznie został przedłużony do 1 stycznia 2021 r. i od tej daty będzie naliczana na rachunkach za energię elektryczną.

Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązkiem uiszczania opłaty mocowej zostają objęci m.in.:

  1. odbiorcy końcowi, którzy są bezpośrednio przyłączeni do sieci przesyłowej
  2. operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
  3. przedsiębiorstwa energetyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
  4. przedsiębiorstwa energetyczne, które przyłączone są bezpośrednio do sieci przesyłowej oraz produkują energię elektryczną

Co oznacza wprowadzenie opłaty mocowej?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że opata mocowa będzie pobierana od zużytej liczby MWh (megawatogodzin) w godzinach 7 – 22, od poniedziałku do piątku (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy). Natomiast wysokość opłaty będzie naliczana zależnie od ilość zużycia energii elektrycznej. Będzie jednak stała niezależnie od napięcia w jakim dostarczana jest energii elektryczna. Dlatego firmy, które do działalności potrzebują olbrzymiej ilości energii elektrycznej i często kupują energię po SN lub WN będą płacić znacznie wyższe rachunki. Procentowo mniejszy wzrost cen odczują klienci zaopatrywani standardowo – niskim napięciem. Coraz więcej przedsiębiorców rozważa możliwość wprowadzenia własnych źródeł produkcji prądu, aby ograniczyć wpływ kosztów generowanych przed opłatę mocową.

Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc jest instalacja fotowoltaiczna, produkująca prąd z energii słonecznej. Rozwiązanie to należy do odnawialnych źródeł energii (OZE), dzięki czemu firma staje się proekologiczna a energia wygenerowana przez panele fotowoltaiczne w pierwszej kolejności jest zużywana na potrzeby firmy. Opłata mocowa dotyczy również odbiorców indywidualnych jednak jest ona relatywnie niska.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *