Mój Prąd 6.0? Tak, ale…

Mój Prąd 6.0? Tak, ale…

Z jednej strony NFOŚiGW deklaruje kontynuację programu dopłat do instalacji fotowoltaicznych. Z drugiej…   …Z drugiej strony: szczegółów i terminów na razie brak. Ostatnia, piąta edycja programu zakończyła się 31.12.2023 roku – tylko do tego dnia...